تماس با ما

مشخصات تماس

آدرس کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، شهرک صنعتی غرب تبریز

امور مشتریان ۰۴۱ - ۵۹۳۶
   
تلفن ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۴
  ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۵
  ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۶
  ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۸
   
فکس ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۷
   
ایمیل

 

فرم تماس با ما

لطفا 9 و 8 را با هم جمع نمایید.

 

 

 

Contact details

Factory Address: Tabriz West Industrial Park, Azarshahr Rd., Tabriz, Iran

Tel +98 (41) 3245 9054
   
Fax +98 (41) 3245 9057
   
email

 

Contact form

لطفا جمع 3 و 4 را محاسبه نمایید.