مشخصات تماس

آدرس کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، شهرک صنعتی غرب تبریز

تلفن ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۴ ۸
فکس ۰۴۱ - ۳۲۴۵ ۹۰۵۷
ایمیل info-hide-@mahanpt.com

 

فرم تماس با ما

جمع 6 و 7 برابر است با؟

Contact details

Factory Address: Tabriz West Industrial Park, Azarshahr Rd., Tabriz, Iran

Tel +98 (41) 3245 9054 8
Fax +98 (41) 3245 9057
email info-hide-@mahanpt.com

 

Contact form

لطفا جمع 7 و 2 را محاسبه نمایید.