لوله آبرسانی و فاضلاب تحت فشار UPVC

برند: مدل:

جدول مشخصات لوله‌های آبرسانی و فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک براساس استاندارد (ISO1452-2) (ISIRI-13361-2)

قطر (mm) ضخامت (mm) - فشار کار (Bar) موارد مصرف
PN6 PN8 PN10 PN12.5
۴۰   ۱٫۵ ۱٫۹ ۲٫۴ آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۵۰ ۱٫۶   ۲٫۴ ۳٫۰ آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۶۳ ۲٫۰ ۲٫۵ ۳٫۰ ۳٫۸ آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۷۵ ۲٫۳ ۲٫۹ ۳٫۶   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۹۰ ۲٫۸ ۳٫۵ ۴٫۳   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۱۱۰ ۲٫۷ ۳٫۴ ۴٫۲   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۱۲۵ ۳٫۱ ۳٫۹ ۴٫۸   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۱۶۰ ۴٫۹ ۴٫۲ ۷٫۷   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۲۰۰ ۴٫۹ ۹٫۶     آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۲۵۰ ۶٫۲ ۷٫۷ ۹٫۶   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۳۱۵ ۷٫۷ ۹٫۷ ۱۲٫۱   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک

 

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 5 و 5 را محاسبه نمایید.