لوله زهکشی زیرزمینی UPVC

قیمت: 0 ریال
(1 رای)

جدول مشخصات لوله‌های زه‌کشی ثقلی بر اساس استاندارد ملی (EN1401) (ISO9118)

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف
۱۱۰ ۳٫۲ ۴٫۲     زه‌کشی زیرزمینی
۱۲۵ ۳٫۲ ۳٫۷ ۴٫۸   زه‌کشی زیرزمینی
۱۶۰ ۳٫۲ ۴٫۰ ۴٫۷ ۶٫۲ زه‌کشی زیرزمینی
۲۰۰ ۳٫۹ ۴٫۹ ۵٫۹ ۷٫۷ زه‌کشی زیرزمینی
۲۵۰ ۴٫۹ ۶٫۲ ۷٫۳ ۹٫۶ زه‌کشی زیرزمینی
۳۱۵ ۶٫۲ ۷٫۷ ۹٫۲   زه‌کشی زیرزمینی

 

بازگشت