لیست قیمت لوله پلیکا پی وی سی ماهان پلاست

لیست قیمت لوله پلیکا و فروش لوله پلیکا و لوله پی وی سی PVC و اتصالات UPVC به قیمت درب کارخانه - قیمت لوله پلیکا تبریز

 

لوله پلیکا UPVC

لیست قیمت انواع لوله پلیکا سخت UPVC

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

ردیف مشخصات مورد مصرف فشار PN وزن kg قیمت (ریال)
۱ ۲٫۴×۴۰ آبرسانی ۱۲٫۵ ۲٫۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲ ۲٫۴×۵۰ آبرسانی ۱۰ ۳٫۲ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳ ۱٫۹ × ۶۳ ناودانی - ۱٫۳ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۴ ۲٫۵ × ۶۳ فاضلابی - آبرسانی ۸ ۴٫۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۵ ۳×۶۳ فاضلابی - آبرسانی ۱۰ ۵٫۲ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۶ ۴٫۷×۶۳ آبرسانی ۱۶ ۷٫۶ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۷ ۲٫۳×۷۵ آبرسانی ۶ ۴٫۶۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۸ ۳٫۶×۷۵ آبرسانی ۱۰ ۷٫۱ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۹ ۱٫۸×۹۰ ناودانی - ۳٫۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۰ ۲٫۸×۹۰ آبرسانی ۶ ۶٫۹ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۱ ۳×۹۰ فاضلابی - ۷٫۳۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۲ ۴٫۳×۹۰ آبرسانی ۱۰ ۱۰٫۲ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۳ ۲٫۲×۱۱۰ ناودانی - ۴٫۶ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۴ ۷٫۲×۱۱۰ آبرسانی ۶ ۸٫۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۵ ۲٫۳×۱۱۰ فاضلابی - ۱۰ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۶ ۴٫۲×۱۱۰ آبرسانی ۱۰ ۱۲٫۶ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۷ ۵×۱۱۰ مخابراتی ۱۲ ۱۴٫۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۸ ۱٫۳×۱۲۵ آبرسانی ۶ ۱۰٫۷ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۱۹ ۳٫۲×۱۲۵ فاضلابی ۱۰ ۱۱ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۰ ۴٫۸×۱۲۵ فاضلابی ۱۰ ۱۶ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۱ ۳٫۲×۱۶۰ فاضلابی - ۱۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۲ ۴×۱۶۰ فاضلابی - آبرسانی ۶ ۱۷٫۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۳ ۴٫۹×۱۶۰ فاضلابی - آبرسانی ۸ ۲۱٫۱ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۴ ۶٫۲×۱۶۰ آبرسانی ۱۰ ۲۶٫۶ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۵ ۳٫۹×۲۰۰ فاضلابی - ۲۱٫۲ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۶ ۴٫۹×۲۰۰ فاضلابی - آبرسانی ۶ ۲۸ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۷ ۵٫۹×۲۰۰ فاضلابی - ۳۳ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۸ ۹٫۶×۲۰۰ آبرسانی ۱۲٫۵ ۵۰٫۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۲۹ ۴٫۹×۲۵۰ فاضلابی - ۳۳ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۰ ۶٫۲×۲۵۰ فاضلابی - آبرسانی ۶ ۴۲٫۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۱ ۷٫۳×۲۵۰ فاضلابی - ۴۸ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۲ ۷٫۷×۲۵۰ آبرسانی ۸ ۵۰ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۳ ۹٫۶×۲۵۰ آبرسانی ۱۰ ۶۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۴ ۶٫۲×۳۱۵ فاضلابی - ۵۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۵ ۷٫۷×۳۱۵ فاضلابی - آبرسانی ۶ ۶۶ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۶ ۹٫۲×۳۱۵ فاضلابی - ۷۷٫۴ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
۳۷ ۱۲٫۱×۳۱۵ آبرسانی ۱۰ ۱۰۵ درخواست قیمت پیش‌فاکتور
اتصالات پلیکا UPVC ماهان پلاست تبریز

لیست قیمت اتصالات پلیکا سخت UPVC ماهان پلاست

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف نوع کالا سایز فشار تعداد قیمت (ریال)
۱ زانو ۴۵ ۴۵*۶۳ نیمه ۲۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲   ۴۵*۹۰   ۱۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳   ۴۵*۱۱۰   ۶۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴   ۴۵*۱۲۵   ۵۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵   ۴۵*۱۶۰   ۲۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۶ زانو ۹۰ ۹۰*۶۳ نیمه ۲۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۷   ۹۰*۹۰   ۸۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۸   ۹۰*۱۱۰   ۴۸ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۹   ۹۰*۱۲۵   ۴۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۰   ۹۰*۱۶۰   ۲۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۱ سه راه ۴۵ ۴۵*۶۳ نیمه ۹۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۲   ۴۵*۹۰   ۴۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۳   ۴۵*۱۱۰   ۲۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۴   ۴۵*۱۲۵   ۱۵ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۵   ۴۵*۱۶۰   ۱۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۶ سه راه تبدیلی ۴۵ ۴۵*۶۳*۹۰ نیمه ۶۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۷   ۴۵*۶۳*۱۱۰   ۴۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۸   ۴۵*۹۰*۱۱۰   ۳۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۱۹   ۴۵*۱۱۰*۱۲۵   ۱۵ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۰   ۴۵*۱۱۰*۱۶۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۱ سه راه ۹۰ خم دار ۹۰*۶۳ نیمه ۱۲۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۲   ۹۰*۹۰   ۴۸ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۳   ۹۰*۱۱۰   ۳۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۴   ۹۰*۶۳*۹۰   ۶۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۵   ۹۰*۶۳*۱۱۰   ۴۵ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۶   ۸۷.۵*۱۱۰*۱۱۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۷   ۸۷.۵*۱۲۵*۱۲۵   ۱۸ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۸   ۸۷.۵*۱۶۰*۱۶۰   ۱۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۲۹ سیفون ۶۳ نیمه ۱۲۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۰   ۹۰   ۵۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۱   ۱۱۰*۱۱۰   ۳۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۲   ۱۱۰*۱۲۵   ۳۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۳ تبدیل ۶۳*۹۰ نیمه ۲۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۴   ۶۳*۱۱۰   ۱۰۸ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۵   ۹۰*۱۱۰   ۱۰۸ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۶   ۱۱۰*۱۲۵   ۵۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۷   ۱۱۰*۱۶۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۸   ۱۲۵*۱۶۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۳۹ سه راه دریچه ۱۱۰ نیمه ۲۵ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۰ رابط ترمز دار ۶۳ نیمه ۲۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۱   ۹۰   ۱۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۲   ۱۱۰   ۷۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۳   ۱۲۵   ۵۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۴   ۱۶۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۵ رابط بدون ترمز ۶۳ نیمه ۲۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۶   ۹۰   ۱۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۷   ۱۱۰   ۷۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۸   ۱۲۵   ۵۲ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۴۹   ۱۶۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۰ دریچه سیخ زن ۶۳ نیمه - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۱   ۹۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۲   ۱۱۰   ۶۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۳ درپوش ۶۳ نیمه ۳۵۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۴   ۹۰   ۱۸۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۵   ۱۱۰   ۱۴۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۶   ۱۲۵   ۸۴ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۷   ۱۶۰   - درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۸ موفه ۶۳ نیمه ۲۰۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۵۹   ۹۰   ۱۶۵ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۶۰   ۱۱۰   ۱۲۶ درخواست قیمت و پیش فاکتور
۶۱ فلنج ۱۶۰ نیمه ۲۰ درخواست قیمت و پیش فاکتور