درخواست استخدام شما با موفیت دریافت شد

کاربر گرامی درخواست استخدام شما در شرکت ماهان پلاست تبریز دریافت شد.

مدیریت شرکت