FA

لوله PVC-U

  • دارای درجه سختی SN4 و SN8
  • مقاومت در برابر فشار خارجی و داخلی تا محدوده PN20
  • حاوی بیشترین درصد رزین و قبولی در آزمون خاکستر
  • پاسخگویی در تست ضربه تا مقادیر ۵٪ > TIR
  • دارا بودن سطح صاف و صیقلی در درون و بیرون لوله جهت سهولت در حرکت مایعات
  • دارای گواهی‌نامه‌های ISO 9001:2008

جدول مشخصات لوله‌های ناودانی - هواکش

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف
۶۳ ۱٫۹ ناودانی و هواکشی
۷۵ ۱٫۸ ناودانی و هواکشی
۹۰ ۱٫۸ ناودانی و هواکشی
۱۱۰ ۲٫۲ ناودانی و هواکشی
۱۶۰ ۳٫۲ ناودانی و هواکشی
۲۰۰ ۳٫۹ ناودانی و هواکشی

 

جدول مشخصات لوله‌های آبرسانی و فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک براساس استاندارد (ISO1452-2) (ISIRI-13361-2)

قطر (mm) ضخامت (mm) - فشار کار (Bar) موارد مصرف
PN6 PN8 PN10 PN12.5
۴۰   ۱٫۵ ۱٫۹ ۲٫۴ آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۵۰ ۱٫۶   ۲٫۴ ۳٫۰ آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۶۳ ۲٫۰ ۲٫۵ ۳٫۰ ۳٫۸ آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۷۵ ۲٫۳ ۲٫۹ ۳٫۶   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۹۰ ۲٫۸ ۳٫۵ ۴٫۳   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۱۱۰ ۲٫۷ ۳٫۴ ۴٫۲   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۱۲۵ ۳٫۱ ۳٫۹ ۴٫۸   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۱۶۰ ۴٫۹ ۴٫۲ ۷٫۷   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۲۰۰ ۴٫۹ ۹٫۶     آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۲۵۰ ۶٫۲ ۷٫۷ ۹٫۶   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک
۳۱۵ ۷٫۷ ۹٫۷ ۱۲٫۱   آبرسانی، فاضلاب و زه‌کشی تحت فشار زیر و روی خاک

 

جدول مشخصات لوله‌های فاضلاب ساختمانی بر اساس استاندارد ملی (EN1329-1) (INSO9119-1)

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف
۴۰ ۳٫۰       روکار
۵۰ ۲٫۰       روکار
۶۳ ۳٫۰ ۴٫۷     روکار
۷۵ ۲٫۳ ۳٫۶     زیر و روکار
۹۰ ۳٫۰ ۴٫۳     زیر و روکار
۱۱۰ ۳٫۲ ۵٫۰     زیر و روکار
۱۲۵ ۳٫۲ ۴٫۸     زیر و روکار
۱۶۰ ۳٫۲ ۴٫۰ ۴٫۷ ۴٫۹ زیر و روکار
۲۰۰ ۳٫۹ ۴٫۹ ۵٫۹   زیر و روکار
۲۵۰ ۴٫۹ ۶٫۲ ۷٫۳ ۷٫۷ زیر و روکار
۳۱۵ ۶٫۲ ۷٫۷ ۹٫۲   زیر و روکار

 

جدول مشخصات لوله‌های فاضلاب زیرزمینی و زه‌کشی ثقلی بر اساس استاندارد ملی (EN1401) (ISO9118)

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف
۱۱۰ ۳٫۲ ۴٫۲     فاضلاب و زه‌کشی زیرزمینی
۱۲۵ ۳٫۲ ۳٫۷ ۴٫۸   فاضلاب و زه‌کشی زیرزمینی
۱۶۰ ۳٫۲ ۴٫۰ ۴٫۷ ۶٫۲ فاضلاب و زه‌کشی زیرزمینی
۲۰۰ ۳٫۹ ۴٫۹ ۵٫۹ ۷٫۷ فاضلاب و زه‌کشی زیرزمینی
۲۵۰ ۴٫۹ ۶٫۲ ۷٫۳ ۹٫۶ فاضلاب و زه‌کشی زیرزمینی
۳۱۵ ۶٫۲ ۷٫۷ ۹٫۲   فاضلاب و زه‌کشی زیرزمینی